Clean My Panels

Waarom uw zonnepanelen reinigen.

 

Vuile zonnepanelen?

 

Hoewel er gesproken wordt van zelfreinigende zonnepanelen blijkt in de praktijk dat er na verloop van tijd een vuilfilm ontstaat. U kunt dat zelf eenvoudig controleren door met een vinger over de panelen te vegen. Deze vuilfilm regent er niet af. Eigenlijk is het vergelijkbaar met het vuil op een auto. Los zand spoelt er af, maar de rest moet door het wassen verwijderd worden.

Op zonnepanelen zijn luchtverontreiniging, fijnstof, (sahara) zand, vogeluitwerpselen, zoutneerslag

(in kustgebieden), bladeren en metaalstof van spoorlijnen de boosdoeners, die het rendement omlaag brengen. Daarom is het regelmatig laten reinigen van uw zonnepanelen verstandig.

 

Hotspots

Een mogelijk probleem door vervuiling zijn zogenaamde "hotspots". Deze worden veroorzaakt door een plaatselijke verhitting in het paneel. Als de plaatjes geen stroom opwekken (door scherpe schaduwen, bladeren

of vogeluitwerpselen) gaan deze zich gedragen als een weerstand, en door de stroom die erdoor wordt gestuurd gaan deze oververhitten. Dit kan blijvende schade veroorzaken aan de panelen. Dus ook voor het voorkomen van problemen adviseren we u om regelmatig uw zonnepanelen te laten wassen.